Είμαι καθηγήτρια Αγγλικών τα τελευταία 18 χρόνια σε σημαντικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Τα Αγγλικά είναι η μητρική μου γλώσσα (είμαι bilingual) καθώς γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας. Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και έχω διατελέσει συγγραφική εργασία σε εκδοτικούς οίκους Αγγλικών εκπαιδευτικών βιβλίων, όπως μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο βιογραφικό μου. Επίσης, διετέλεσα εισηγήτρια επιμόρφωσης καθηγητών σε ημερίδες Αγγλικών τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και άλλων φορέων. Στις βεβαιώσεις καθώς και στα links των site φορέων στα οποία αναφέρεται αυτή μου η δραστηριότητα, έχετε πρόσβαση από το αντίστοιχο κουμπί του κεντρικού μενού της σελίδας αυτής. Είμαι, επίσης, κάτοχος αδείας διδασκαλίας της Αγγλικής στον ιδιωτικό τομέα και στην κατ’οίκον διδασκαλία.  

Προσφέρω ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών επιπέδου Β2 (Lower) και Γ2 (Proficiency) σε ομάδα των 3-5 ατόμων σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές  και με την εγγύηση του ανώτατου ορίου των 5 ατόμων στην ομάδα. Εναλλακτικά, προσφέρω και ατομικά μαθήματα. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρο δικό μου στο κέντρο της Αθήνας, 5’ από το μετρό Ομόνοιας. Μπορούν να είναι πρωινά ή απογευματινά. Ενδεικτικά, μια ομάδα κάνει 6 ώρες εβδομαδιαίως στην τιμή των 100 ευρώ μηνιαίως. Ή εάν κάποιος επιθυμεί να είναι σε μόνο με ένα άλλο άτομο, δηλαδή (2), ισχύουν οι ίδιες τιμές, αλλά με διδασκαλία τεσσάρων (4) ωρών την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές είναι των 60 λεπτών, και όχι των 50. Στην τιμή περιλαμβάνονται επιπλέον του μαθήματος παροχές. Mπορεί να ενταχθεί κάποιος που ξεκινάει από ένα επίπεδο C-class, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια έχει να ασχοληθεί με την Αγγλική γλώσσα. Το υλικό και η διδασκαλία είναι εξατομικευμένα για να αναπληρώνει ο κάθε μαθητής τις προσωπικές του ελλείψεις και να εξασκείται πάνω στο πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει. Ο στόχος είναι η απόκτηση διπλωμάτων Β1,Β2, Γ1 και Γ2 στο χρόνο που κρίνει ο κάθε υποψήφιος και στο χρόνο που κριθεί έτοιμος να δώσει από τα αντικειμενικά του αποτελέσματα.