Γκρουπάκια

Γκρουπάκια για:

1) Ενήλικες με στόχο κάποιο πιστοποιητικό Β1-Β2 από false beginners βάση

2) Ενήλικες με στόχο κάποιο πιστοποιητικό Γ1-Γ2

3) Ενήλικες επιπέδου Α1-Α2 (αρχάριοι)

- Αρχίζεις και τελειώνεις τα μαθήματα όποτε επιθυμείς και χρειάζεσαι.

- Αριθμός ατόμων: 2-6 

- 1 δοκιμαστικό μάθημα το οποίο το πληρώνεις 10 ευρώ τη φορά (μάθημα 2 ωρών των 55' και ΟΧΙ των 45' που λέει ο νόμος). Εάν συνεχίσεις, η πληρωμή είναι μηνιαία στα 55 ευρώ, καταβάλλεται την ημέρα που αρχίζεις τον μήνα σου (π.χ. 6/3) και καλύπτει το ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6/3-6/4)

- Τα μαθήματα αρχίζουν όλο το χρόνο, άρα μπορείς να μπεις όποτε θέλεις, αρκεί να υπάρχει θέση.

- Θέση για μελλοντική ημερομηνία κλείνεται με την προκαταβολή μισού μήνα.

- Κανένα κόστος εγγραφής

- Δουλεύω κυρίως για τα πιστοποιητικά ECCE (Michigan Lower) και ECPE (Michigan Proficiency). Αν θέλεις να δώσεις κάτι άλλο, π.χ. FCE, ESB, TOEIC, City and Guilds, Edexcel, κλπ., θα έχεις επιπλέον υλικό και διόρθωση αυτού για τα πιστοποιητικά αυτά. Κάθε καλοκαίρι γίνονται γκρουπ αποκλειστικά για το IELTS.

Σημείωση: Δεν δουλεύω ΚΑΘΟΛΟΥ το GMAT.