ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά:

 

√  Σε όλα τα προγράμματα είναι υποχρεωτική η παραμονή στα μαθήματα τουλάχιστον 6 μηνών με εξαίρεση τα μαθήματα που αρχίζουν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

 

√ Όλες οι διδακτικές ώρες είναι των 55 λεπτών.

 

√ Σε όλα τα προγράμματα περιλαμβάνεται το απαραίτητο υλικό σε έντυπη μορφή δωρεάν.

 

√ Σε όλα τα προγράμματα περιλαμβάνεται ένα μάθημα προφορικών με εξεταστή native speaker. Το μάθημα αυτό είναι ομαδικό και διεξάγεται μια Κυριακή τον μήνα.

 

√ Όλες οι μηνιαίες πληρωμές γίνονται προκαταβολικά των μαθημάτων.

 

√ Τα ατομικά μαθήματα που χρεώνονται με τη φορά πληρώνονται την ίδια μέρα του μαθήματος.

 

√ Στα ατομικά μηνιαία προγράμματα, η περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας δεν αλλάζει το μηνιαίο ποσό πληρωμής αλλά μπορεί να μεταφερθεί το μάθημα για να μη χαθεί, με την προϋπόθεση ότι ενημερώνεται το γραφείο τουλάχιστον μια ολόκληρη εβδομάδα πριν. Σε περίπτωση μη προγραμματισμένης απουσίας το μάθημα χάνεται.

 

√ Στα ατομικά μαθήματα που χρεώνονται με το μάθημα, η ακύρωση την ίδια μέρα του μαθήματος ή την προηγούμενη χρεώνεται κανονικά.

 

√ Σε όλα τα μηνιαία προγράμματα τηρούνται οι παρακάτω αργίες/διακοπές  χωρίς τροποποίηση στο κόστος μαθημάτων του μήνα: Θεοφάνεια, των Τριών Ιεραρχών, του Αγίου Πνεύματος, 17 Νοεμβρίου, Καθαρά Δευτέρα, 1η Μαίου, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, μία εβδομάδα τα Χριστούγεννα, μία εβδομάδα το Πάσχα.

 

√ Το όριο ατόμων στα ομαδικά μαθήματα είναι 6. Όλοι έχουν δικαίωμα να αναπληρώνουν ώρες που τυχόν χάνουν σε κάποιο άλλο γκρουπ όποιας εβδομάδας επιθυμούν, αρκεί να έχουν κάνει κράτηση θέσης έγκαιρα για να μην υπερβεί ποτέ ο αριθμός μαθητών τους 6.

 

√ Όταν τυγχάνει αργία την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, το διδασκαλείο παραμένει κλειστό το Σάββατο και το μάθημα αναπληρώνεται την Κυριακή της επόμενης εβδομάδος. Αυτό γίνεται επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις οι περισσότεροι σπουδαστές απουσιάζουν και χάνουν το μάθημα που έχουν πληρώσει. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η απώλεια μαθημάτων για τους περισσότερους σπουδαστές.

 

√ Στα ομαδικά μαθήματα μπορεί κανείς να κάνει 1 δοκιμαστικό μάθημα το οποίο το πληρώνει στα 10 ευρώ το δίωρο.

 

√ Τα ομαδικά μαθήματα αρχίζουν τον Σεπτέμβρη και λήγουν στα μέσα Ιουλίου.