Γιατί να αναθέσετε την εργασία σας σε εμένα;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ PROOF READING & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

  1. Η προσωπική αντιμετώπιση και συνεργασία μαζί μου (μέσω τηλεφώνου, email, social media και προσωπικής συνάντησης στα γραφεία της επιχείρησης (Σόλωνος 120 Αθήνα) σε αντίθεση με το απρόσωπο όλων των μεταφραστικών εταιρειών που αναθέτουν τις εργασίες σας σε πληθώρα επαγγελματιών (που τους στοιχίζουν φθηνά) και με τους οποίους δεν μπορείτε να έχετε στενή προσωπική επαφή σχετικά με τις ακριβείς ανάγκες και απαιτήσεις σας.
  2. Στις εργασίες που αφορούν άλλες γλώσσες πλην των Αγγλικών μπορείτε να έχετε στενή προσωπική συνεργασία με τον συνεργάτη του μεταφραστικού γραφείου για να δίνετε οδηγίες σχετικά με το έργο σας.
  3. Όπως φαίνεται και από το λεπτομερές βιογραφικό μου κατείχα θέση γλωσσολόγου επιμελητή και μεταφραστή κειμένων για σειρά ετών σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους βιβλίων γλωσσομάθειας της αγγλικής (Express Publishing, Burlington Books, Hillside Press).
  4. Έχω μεταφράσει σειρά θεατρικών έργων από την Αγγλική στην Ελληνική καθώς και από την Ελληνική στην Αγγλική.
  5. Τα τελευταία 30 χρόνια έχω μεταφράσει ή/και επιμεληθεί πτυχιακές εργασίες, επιστημονικά άρθρα (ιατρική, τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες, λογοτεχνία, διαφήμιση, ιστοσελίδες, επικυρωμένες μεταφράσεις, π.χ. πτυχίων, πιστοποιητικών κ.α.) για ιδιώτες καθώς και για επιχειρήσεις.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και είναι ενδεικτικές βάσει δυσκολίας. Για ΑΜΕΣΗ ακριβή τιμολόγηση και προσφορά στείλτε δείγμα στο kazazichristina@gmail.com ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το χαμηλό κόστος (ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ ΦΠΑ) σε συνάρτηση με την υψηλή ποιότητα της εργασίας.

Κατά την ανάληψη του έργου από το γραφείο, υποχρεωτική η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού και η προκαταβολή του ήμισυ του τελικού ποσού. Η εξόφληση γίνεται τραπεζικά ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΙΝ την αποστολή του ολοκληρωμένου έργου.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (Ο ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ):

Η σελίδα υπολογίζεται στις 250 λέξεις.

  1. 100 σελίδες και άνω: 7 ευρώ η σελίδα
  2. 50 – 100 σελίδες: 9 ευρώ η σελίδα
  3. 2 -49 σελίδες: 10 ευρώ η σελίδα
  4. 1 σελίδα (ανεξάρτητα από τον αριθμό λέξεων): 25 ευρώ