ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Όλη η μεθοδολογία είναι βασισμένη στις πιο σύγχονες μεθόδους διδασκαλίας της εκπαίδευσης DELTA (μεταπτυχιακό level 7 (μάστερ) in the British system of Education) του University of Cambridge .
Ατομικά μαθήματα
Ο υποψήφιος σπουδαστής συμπληρώνει ένα έντυπο που ονομάζεται needs analysis προκειμένου να διαπιστωθεί επιστημονικά η καλύτερη προσωπικοποιημένη μέθοδος διδασκαλίας για τον ίδιο, και να σχεδιαστεί το προσωπικό πρόγραμμα σπουδών. Αυτό μπορεί να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη σειρά ή σε έναν συνδυασμό υλικού και προσεγγίσεων.
Ομαδικά μαθήματα
Η προσέγγιση στα ομαδικά μαθήματα ποικίλλει αναλόγως του επιπέδου και των αναγκών των συγκεκριμένων προσώπων που απαρτίζουν την ομαδούλα. (π.χ. προτιμόμενος τρόπος διδασκαλίας/έμφαση στη γραμματική ή όχι κλπ.)
Σε όλα όμως δίνεται προτεραιότητα στις επικοινωνιακές δεξιότητες και αυτό επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο: Σε όλα δίωρα εβδομαδιαία προγράμματα η μισή ώρα αφιερώνεται σε workshop στο οποίο κάθε φορά οι σπουδαστές εντρυφούν και ερευνούν μια διαφορετική δεξιότητα από τις ακόλουθες: 1) workshop on listening skills  2) workshop on speaking skills  3) workshop on reading skills  4) workshop on vocabulary & lexis  5) workshop on grammar  6) workshop on writing/composition writing for B2-C2 groups.
Η κυρίως ύλη διδάσκεται στο υπόλοιπο του χρόνου. Το ίδιο ισχύει και για τα τρίωρα προγράμματα, με τη διαφορά ότι αφιερώνονται 45 λεπτά στο workshop αντί για μισή ώρα.
Στις proficiency:
Η γραμματική διδάσκεται κυκλικά (δηλάδή απαντάται το φαινόμενο πολλές φορές και παρουσιάζεται εκ νέου σαν να είναι η πρώτη φορά. Αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην ΠΡΑΚΤΙΚΗ εμπέδωση των φαινομένων και απώτερος σκοπός είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ γνώση τους και όχι η στείρα θεωρητική παπαγαλία. Μην ξεχνάμε, μια γλώσσα είναι μέσον επικοινωνίας και μόνο η πράξη μετράει ως γνώση μιας γλώσσας. Εάν μένει κανείς στην θεωρητική ανάλυση (που απαραίτητη είναι, σαφώς) είναι σαν να έχει μάθει καλά ένα βιβλίο που περιγράφει πώς να κάνει κανείς ποδήλατο χωρίς όμως να έχει κάνει ποδήλατο ποτέ. Μόνο ανεβαίνοντας στο ποδήλατο και πέφτοντας μερικές φορές μαθαίνει κανείς ποδήλατο.
Το λεξιλόγιο διδάσκεται ομαδικοποιημένο και πάντα με πρακτικές χρήσεις και αναφορές (σαφώς και δίνεται η Ελληνική μετάφραση όπου απαιτείται χωρίς όμως αυτό να καθιστά πραγματική μάθηση κατά την ταπεινή μου γνώμη). Δουλεύουμε πολύ με derivatives (παράγωγα)/word families/antonyms/synonyms/collocations (τι πάει μαζί με τι ανεξαρτήτως της Ελληνικής μετάφρασης-δεν συμπίπτουν αυτά στο επίπεδο αυτό τις περισσότερες φορές άλλωστε) etc.
Δεν απαιτείται δουλειά του σπουδαστή στο σπίτι για να παρακολουθήσει το επόμενο μάθημα αλλά ΣΑΦΩΣ η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ με τη γλώσσα (δεν μου αρέσει ο όρος ‘διάβασμα’ – με παραπέμπει σε ψυχαναγκαστικές διαδικασίες- ΕΠΙΤΑΓΧΥΝΕΙ την επίτευξη του προσωπικού ΑΠΩΤΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ του κάθε σπουδαστή.
Με εκτίμηση,
Χριστίνα Καζάζη